Show More

Alistra s.r.o.

Společnost Alistra pracuje na rozvoji a podpoře podnikání více jak 30 aktivních obchodních partnerů. Netrvalo dlouho a nastal čas na redesign jejich webové stránky.

Realizace: UX, UI, bannerová reklama

Šárka Veselovská I UX/UI designer I LinkedInsharkartweb@gmail.com I (+420) 734 640 927